Duurzaam ondernemen:

Intern:

  • We gebruiken bewust alternatieven voor materialen die schade aanbrengen aan het milieu / de natuur. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld geen tuinturf en hardsteen meer.
  • Het digitaliseren van ons werk waardoor wij zo min mogelijk papier en energie verspillen. Correspondentie zoals facturen gaan zo veel mogelijk via e-mail.
  • In de ontwerpfase denken wij al na over het zo makkelijk mogelijk onderhouden van het groen. Hiermee besparen we tijd en werk en daardoor ook energie en materialen. ( minder spuiten, minder snoeien)
  • Bewust omgaan met energie.
  • Ons hoveniersbedrijf is niet vrij van chemisch bestrijdingsmiddelen, maar wij zullen altijd eerst naar natuurlijke alternatieven zoeken. Met de juiste beplantingskeuze of inrichtingsvorm willen wij het probleem voor zijn, zodat er in een later stadium niet naar chemische middelen gegrepen hoeft te worden. Onze hoveniers dragen dit ook actief uit.

Extern:

  • Actieve ondersteuning aan Stichting de Bunder. Stichting de Bunder biedt kunstenaars ruimte op 'de Bunder' de grote landschappelijke tuin van Allemekinders-Beveland groenprojecten.
  • Met een jaarlijkse gift ondersteunen wij een project in een ontwikkelingsland. bijv. de projecten van Cordaid Microkrediet.
  • Onze 25-jarig jubileum in 2011 vierden wij met een gift aan Stichting Adavoc. Adavoc is een stichting die hulp biedt aan vrouwen en kinderen die weduwe of wees zijn geworden door de burgeroorlogen in Congo.
  • Ondersteuning aan plaatselijke verenigingen en initiatieven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Meer lezen over:

Direct contact opnemen:

Ga naar de contactpagina