Groenkeur & VCA

Uw garantie voor vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, duidelijkheid

 

Sinds 2007 zijn wij als één van de eersten in Zeeland gecertificeerd Groenkeur-hovenier.
Vakmanschap
Groenkeur staat voor bevordering van vakmanschap en professionaliteit in de groene sector. Het is uw garantie voor vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, duidelijkheid.


Gestructureerd werken
Het keurmerk wordt alleen gevoerd door gecertificeerde ondernemers. Als Groenkeur-hovenier werken wij met een kwaliteitssysteem. Dat is een systeem om gestructureerd om te gaan met klantgegevens, offertes, beplantingsplannen, projectplannen, meerwerk, nazorg en garanties.

Kwaliteitscontrole

Om het certificaat te behalen, moet de ondernemer voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen van Stichting Groenkeur. Na certificering wordt de Groenkeur ondernemer jaarlijks door de stichting getoetst aan de kwaliteitsnormen van het keurmerk.  

Meer weten over Groenkeur:

VCA

Veiligheid Gezondheid Milieu

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu ChecklistAannemers.

VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Objectief en structureel
De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

Jaarlijkse controle
Een belangrijk kenmerk van VCA is dat er jaarlijks gecontroleerd wordt of de certificaathouder nog aan alle VCA-eisen voldoet. De aannemer staat als het ware 'onder toezicht' van de certificatie-instelling die het certificaat heeft verstrekt.

Meer weten over VCA: